Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 i Munkebo Hallen, mødelokale.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

NB. vi gør opmærksom på, at der fra bestyrelsen er forslag om ændring af vedtægter, dog mest af praktisk art, til den daglige drift.

Følgende forslag til behandling:

 1. §5  Generalforsamling
  Punkt på dagsorden justeres fra og til.
  “Diskussion af indkomne forslag.” ændres til behandling af indkomne forslag.”
 2. §5 Generalforsamling.
  Punkt: Kassereren.
  Nuværende: Kassereren tager sig af foreningens regnskab (herunder ind- og udbetalinger af foreningens penge). Kassereren godkender udbetalinger fra foreningens konto i banken.
  Der tilføjes: Ved større udbetaling, som er udenfor normal forretnings drift, skal udbetaling godkendes af både formand og kasserer i forening.
 3. §7 – Følgende sætning udgår – startende på 1. linje: 
  alle tranaktioner over 2.000 kr. skal godkendes af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.
 4. §8 Tegning og hæftelse – NYT.
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser, med den i foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke Tour Re Tours medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Gl. § 8, §9 og §10 ændres til paragraffer, med §9, §10 og §11.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.