Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

Mandag den 13. februar 2023 kl. 17.00 i Gamle Mødelokale i Munkebo Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal sendes skriftlig/mail til: formand@tour-re-tour.dk
Foreningen er vært ved en forfriskning.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen