Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00 i Munkebo Hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Ifl.g vedtægterne er 2 personer på valg.

  1. Tonny Kristensen – ønsker ikke genvalg.
  2. Finn Bojel – modtager genvalg.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Forslag skal sendes skriftlig/mail til: formand@tour-re-tour.your-website.dk

 

Der er denne gang nogle vedtægtsændringer, i forbindelse med DCU og DGI medlemsskab.
Det er. punkt 2, stk. b, tilføjes.

 

Der er 1 x månedlig cykeltræning i samarbejde med Team Sund Massage og Akupunktur. Yderligere træningsture efter aftale.
Aldersgrænsen er min 13 år. Ellers er det ifølge med voksen.

 

Vi håber på pænt fremmøde.
Foreningen er vært med en forfriskning.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Finn Boye