Generalforsamlingen den 12. februar 2019

Tonny Kristensen trådte ud af bestyrelsen og vi takker ham for det fantastiske arbejde han har ydet for Tour Re Tour. Han vil dog stadig være en del af Tour Re Tour da han har overtaget revisor posten sammen med Charlotte Bay.

Nyt bestyrelses medlem er Michael Staub. Han er ikke en ukendt person for Tour Re Tour, han har ydet et stort arbejde siden Tour Re Tour blev startede i 2017.

Formandens beretning

Årets gang i tour re tour.

I foråret, meddelte Henrik, at han nu var ret meget presset som formand for Kerteminde cykelklub, og gerne ville løses fra bestyrelsesposten i Tour re Tour. Han var og hjælpe til ved familiedagen, og derefter kom Anita ind og afløste Henrik i bestyrelsen.

Vi fik en super familiedag, hvor vi gentog aktiviteterne, ansigtsmaling og snobrøds bagning.

Børnecykelløbet er under udvikling, og forløb flot, og efter aktiviteten, var der gratis is, og en masse guldmedaljer og øvrige præmier til uddeling.

Motionscykelløbet på ruterne 63 km og 134 km. fik stigende tilgang, og det var super. Vi havde en aftale med DGI, at de kom og var hjælpere hvis nogen skulle prøve motionsløb første gang.  En succes, som vi gentager her i 2019.

Motionsløbene, blev afviklet uden uheld, og efterfølgende var der præmieoverrækkelse på 63 km og 134 km,  for de personer, som havde gennemført 3 ud af 4 løb  (Det Fynske ETAPELØB) igennem bestemte klubber, det er fortsat usikkert om det fortsætter i 2019,

Men et er sikkert vi fortsætter udviklingen af foreningens familiedag, og håber nu efter vi er blevet medlemmer af både DGI og DCU, at kan tiltrække flere ryttere til motionsløbene.

Vi har brug for mange hjælpere til familiedagen, og det er flot som der bakkes op.

Vi har en mindre udfordring, idet vi gerne ville have uddannet nogle personer til trafikofficial. En uddannelse, som giver uddannelse i førstehjælp og uddannelsen giver ret til at vi bedre kan sikre rytterne ved vejkryds m.v., idet man kan stoppe trafikken

Så kom frit frem, hvis i vil have en uddannelse, som også kan bruges ved andre arrangementer, bl.a ved jeg at nogle trafikofficial, har været anvendt ved DM o.s.v.

Vi har igen et kanon år, med gode sponsorer, og fik et flot overskud, Rene kommer ind på dette,

VI har haft mange gode ansøgninger, ja faktisk har vi honoreret hvad der er kommet ind. Største beløb blev 5000kr til Kerteminde vandskiklub, denne klub, som ved næste familiedag, kommer med 4-5 hjælpere.

Vi har også via kommunen, under fanen ”Plads til alle” har vi ydet mange bidrag til unge mennesker. Udstyr til deltagelse i sport m.v.

Vi har nu igen sat tanker ind på at vi forbereder ny familiedag, og vores sponsorhold Rene og Michael, er allerede trukket i arbejdstøjet.

VI skal i år, have valgt en person ind i bestyrelsen, idet Tonny, har valgt at stoppe, af private årsager, men har sagt, han hjælper os igennem familiedagen, og den nye person, kan sættes ind i hans mange opgaver.

VI har også brug for en suppleant mere, idet vores vedtægter siger 2 personer, og da vi har fået Anita ind i bestyrelsen, er der en ledig plads .

Vi i bestyrelsen, brænder forsat rigtig meget for at vi kan gøre en forskel, og hjælpe mange unge mennesker, til at de kan være med i foreningslivet, trods familiernes svage økonomi.

Jeg vil slutte min beretning, med en stor tak til en god stærk og godt arbejdende bestyrelse, og en stor tak til de mange hjælpere, der bakker op om vores mange opgaver på familiedagen.

Hermed gives beretning videre til generalforsamlingen

Bestyrelsesformand
Finn Bojel