Lindø Rugby Sports Club ungdoms afdelingen modtager 5000,- kr.

I forbindelse med afvikling af Kerterminde Cykel klubs “Tour de Kerteminde” overrakte foreningen Tour Re Tour’s bestyrelses medlemmer Pelle Clemmesen og René Lindskov samt cykel teamet “Sund Massage og Akupunktur” en check på 5000,- kr. til Lindø Rugby Sports Club ungdoms afdelingen.

Ønsker andre foreninger/klubber i Kerteminde Kommune at søge Tour Re Tour’s forening om støtte til deres børne/ungdomsafdeling har de mulighed for at gør det her: ansoening@tour-re-tour.your-website.dk – Vi støtter alle børn og unges muligheder for at dyrke motion i Kerteminde Kommune.