Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

Mandag den 7. februar 2022 kl. 18.00 i Munkebo Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal sendes skriftlig/mail til: formand@tour-re-tour.dk
Foreningen er vært ved en forfriskning.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen