Kun for medlemmer

Dette indlæg er kun for medlemmer

Du kan søge om medlemskab af Tour Re Tour som hjælper eller støtter.

Som medlem støtter du foreningen med 250 kr. om året.

For at opnå gratis medlemsskab, forpligter du dig til ved vores arrangementer at yde arbejdsindsats ved afvikling af familiedagen/motionsløb m.v.                  

Søg om medlemskab af Tour Re Tour